Europejskie pieniądze pomogą rodzinom.

0
1576

Umowa partnerska dotycząca poprawy dostępu do usług wspierających rodzinę i pieczę zastępczą podpisana!

Niemal 12,7 mln zł dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymają asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej czy osoby wspierające rodziny zastępcze. W Poznaniu i powiecie poznańskim pomoc trafi do 16 podmiotów wspierających 375 rodzin biologicznych i 70 dzieci z rodzin zastępczych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także do 60 osób prowadzących 50 rodzin zastępczych.

23 marca br. w Urzędzie Miasta Poznania zaangażowane w projekt podmioty podpisały umowę partnerską, dzięki której będzie możliwe przyznanie środków. Uczestnikami projektu, którego realizację zaplanowano na lata 2017-2020, są ośrodki pomocy społecznej w Buku, Czerwonaku, Kleszczewie, Luboniu, Murowanej Goślinie, Obornikach, Pobiedziskach, Puszczykowie, Rokietnicy, Swarzędzu, Szamotułach, Śremie, Tarnowie Podgórnym, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu i poznańska fundacja „Dziecko w centrum”. Partnerem wiodącym jest Miasto Poznań. Uruchomienie programu nastąpi w połowie kwietnia br.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Społecznego na lata 2014 – 2020, a jego celem jest poprawa dostępu do usług asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach domowych w rodzinach zastępczych, a także wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny zastępcze.

W ramach projektu powstanie:

–  38 etatów dla asystentów rodziny,

– 5 etatów dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

– po jednym etacie dla psychologa i pedagoga.

Dodatkowo zaangażowane zostaną:

– 22 osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych.

Zaplanowano też przeprowadzenie cyklu szkoleń i spotkań superwizji pracy dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego, a niemal 30 tysięcy godzin zajmą usługi specjalistyczne dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (m.in. poradnictwo prawne, pedagogiczne, psychologiczne, mediacyjne i psychiatryczne). Powołane zostaną również dwie nowe rodziny wspierające.

Zainteresowanych mieszkańców powiatu poznańskiego, którzy chcieliby wspomóc rodziny  prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu nr tel. 61/8410710

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ