Erasmus + Akcja2. Edukacja Szkolna

0
879

W ubiegłym roku szkolnym Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy realizowało projekt w ramach programu Erasmus+ Akcja1. Projekt koordynowany przez pana Michała Truchlewskiego i panią Ewę Lepszą zapoczątkował współpracę oraz pomógł wykorzystać zdobyte doświadczenia do realizacji nowego projektu „Traditions and modern technology“, którego celem są wyjazdy uczniów i kadry nauczycielskiej do pięciu państw partnerskich. Wniosek nowego projektu został złożony i pozytywnie zaopiniowany przez węgierską szkołę. Do grona partnerów należą: Polska, Finlandia, Portugalia, Estonia i Zjednoczone Królestwo. Projekt i tygodniowe wyjazdy młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy odbywać się będą w latach 2017 – 2019, do udziału w pojecie rekrutowani są uczniowie klas siódmych szkoły podstawowej oraz drugich klas gimnazjum. Każdy z uczestników otrzyma dofinansowanie na realizację swojego wyjazdu.

Celem projektu jest poznanie krajów europejskich, ich kultury i historii, a także wykazanie podobieństw pomiędzy poszczególnymi narodami. Młodzież będzie miła okazję współuczestniczyć w lokalnych i narodowych świętach, pogłębiać znajomość języka angielskiego oraz zdobywać doświadczenie i wiedzę na europejskim poziomie. W dniach 11 – 13 października wicedyrektor szkoły pan Michał Truchlewski przebywał na pierwszym spotkaniu projektowym w Budapeszcie, gdzie ustalano szczegóły współpracy. Całkowity budżet projektu opiewa na sumę 22 390,00 Euro.

Uczniowie z niecierpliwością czekają na pierwszy wyjazd. Najbliższe spotkanie młodzieży odbędzie się w grudniu w Finlandii. Następnie odwiedzimy kolejno Estonię
i Węgry. Spotkanie projektowe w Polsce odbędzie się w listopadzie 2018 roku, natomiast w 2019 zrealizowane zostaną wyjazdy do Wielkiej Brytanii i Portugalii.

Liczymy na dobra współpracę z partnerami oraz instytucjami wspierającymi.

koordynator projektu Ewa Lepsza

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ