„Ekspedycja Amazońska 2017 – Rio Hondo”

0
1629

 

Wyprawa do korzeni Amazonii

W listopadzie i grudniu 2017 roku miała miejsce wyprawa do Amazonii. Celem projektu „Ekspedycja Amazońska 2017 – Rio Hondo” było rozpoznanie środowiska geograficznego i przyrodniczego miejsca, które stanowi jeszcze „białą plamę” na mapie ziemi. Przedmiotem zainteresowań uczestników ekspedycji był ekosystem wodny i ekosystem lasów deszczowych, obserwacja uwarunkowań przyrodniczych tych złożonych ekosystemów w kontekście zmian klimatycznych i susz nawiedzających coraz częściej Amazonię. Miejsce wyprawy to rzeka Hondo i jej okolice, miejsce jeszcze nie znane badaczom i naukowcom. Jednym z zadań, jakie przed sobą postawili uczestnicy, to dojście do nieodkrytych jeszcze jezior. Znajdują się one prawdopodobnie na terenie Parku Narodowego Madidi, uznanego za miejsce o największej bioróżnorodności na ziemi. Dotychczas brak jakichkolwiek zdjęć czy nawet przekazów ustnych opisujących te obszary. Członkowie wyprawy mieli za zadanie zebrać materiał fotograficzny i filmowy. Rząd Boliwii zagwarantował także prawa do nadania jeziorom nazw geograficznych. Ważnym elementem projektu także przypomnienie polskich badaczy, podróżników, inżynierów, naukowców i pisarzy, których życie i praca związana była z Ameryką Południową, a tym samym podniesienie międzynarodowej rangi Polski w pracy na rzecz ochrony amazońskich lasów deszczowych i ich znaczenia dla równowagi ekologicznej na całej ziemi. Miał on również na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakim Amazonia jest systematycznie poddawana i możliwości przeciwdziałania w celu ochrony światowego dziedzictwa przyrodniczego tych terenów.

Przedsięwzięcie było realizowane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Geograficznego dla uczczenia 100-lecia jego powstania, w porozumieniu z Apolo – Municypio de Franz Tamayo Departamento de La Paz w Boliwii oraz we współpracy z Wildlife Conservation Society. Partnerami projektu były instytucje i firmy, które udzieliły wsparcia motorycznego, rzeczowego lub finansowego: Ambasada RP w Limie, Starosta Powiatu Poznańskiego, Urząd Gminy Rokietnica, Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Geografii, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, firma Huski – Słowacja, firma Prabos – Czechy, firma Green Parking, firma Digital 24, TVP, WTK, Radio Poznań, magazyn Kontynenty.

Ekspedycja Amazońska ma charakter odkrywczo-badawczy. W trakcie trwania wyprawy (50 dni) była tworzona dokumentacja filmowa i fotograficzna tego niezwykłego miejsca. Podczas wyprawy kontaktowaliśmy się z mediami ogólnopolskimi oraz lokalnymi, szeroko informując między innymi o kondycji Parku Narodowego Madidi w Boliwii będącego rejonem o największej na świecie bioróżnorodności. Twórczym zadaniem wyprawy jest powstanie cyklu wystaw fotograficznych, filmu oraz albumu. Doświadczenia uczestników ekspedycji zostaną też przedstawione w czasopismach tematycznych i na organizowanych spotkaniach.

Uczestnikami Ekspedycji byli:
Paweł L. Klepka – geodeta, Prezydent Unii Wielkopolan, działacz sportowy, były wiceprezydent miasta Poznania.
Rafał Konieczny – mgr sztuki, założyciel Fundacji Ludzki Świat-Mundo Humano.
Tomasz Siuda – artysta fotograf, filmowiec
Mileniusz Spanowicz – fotograf przyrody pracujący dla Wildlife Conservation Society.
Rafał Stasiak – logistyk, motocyklista-podróżnik, przyrodniczy entuzjasta, mieszkaniec Gminy Rokietnica.
Robert Zmysłowski – artysta plastyk, pasjonat kultur prekolumbijskich.
Ray Queen – biolog, znany i ceniony w USA terrarysta.
W wyprawie brali też udział przedstawiciele miejscowej ludności tubylczej z plemienia Lecos.

 

Rafał Stasiak

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ