Dobry wójt, dobra gmina

0
1106

Komunikat

Rokietnica, to znakomicie rozwijająca się gmina. Świadczą o tym nie tylko wyniki finansowe, liczne inwestycje, i w infrastrukturę komunikacyjną, i w oświatę, i środowisko, ale przede wszystkim fakt, że do Rokietnicy przeprowadzają się ludzie z innych gmin oraz Poznania. Tu spotykają bowiem świetne warunki do życia i pracy – komentuje swój pobyt w Rokietnicy Adam Szejnfeld, poseł do Parlamentu Europejskiego. Europoseł z Wielkopolski w dniu 20 czerwca br. wziął udział w posiedzeniu absolutoryjnym Rady Gminy Rokietnica.

Podczas sesji rady, po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz Komisji Rewizyjnej RG w Rokitnicy, wójt gminy, pan Bartosz Derech, otrzymał zasłużone absolutorium za rok 2016r. Były kwiaty i podziękowania radnych oraz współpracowników.

Poseł pogratulował wójtowi, przewodniczącemu rady oraz radnym i pracownikom gminy wspaniałych osiągnięć życząc jednocześnie samorządowcom oraz mieszkańcom gminy dalszych sukcesów w przyszłych latach.

****

Wójt mgr inż. Bartosz Derech kieruj gminą już trzecią kadencję. Jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gmin w poznańskim obwarzanku. W ciągu ostatnich lat przybyło jej ok. 10 tys. mieszkańców! W ostatnich 16 latach liczba mieszkańców w gminie wzrosła o 50% i obecnie wynosi 15.440 osób. Jest to gmina bardzo dobrze położona i skomunikowana z Poznaniem oraz resztą Wielkopolski i Polski. Przez gminę przebiegają: droga wojewódzka Poznań – Szamotuły oraz droga krajowa nr 11 Poznań – Koszalin. Południe gminy przecina międzynarodowa trasa autostrady A2. Do lotniska Ławica natomiast jest stąd tylko 20 minut jazdy samochodem. To są niewątpliwie auty tej gminy pomagające w tak znakomitym rozwoju. Gmina zdominowana jest przez rolnictwo z przewagą gospodarstw indywidualnych. W ostatnich latach jednak zmniejsza się obszar rolniczy na rzecz aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego. Właśnie z myślą o potencjalnych inwestorach, w planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczono wiele terenów pod działalność gospodarczą i zabudowę mieszkaniową.

 

Marta Łasak

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ