DBI W KLASACH 4-8 ZNOWU DZIAŁALIŚMY RAZEM!

0
1677

W dniu 11 lutego ponownie obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu, którego celem jest propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Podobnie jak w zeszłym roku, i tym razem w obchody tego dnia zaangażowało się mnóstwo osób z naszej społeczności szkolnej – zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 

Po raz kolejny na korytarzach naszej szkoły zawitały przyjazne smartfoniki promujące bezpieczeństwo w sieci, a uczniowie otrzymywali ulotki dotyczące zasad konstruktywnego korzystania z zasobów sieci internetowej. W tym dniu każdy uczeń mógł również ubrać się na pomarańczowo-niebiesko, co symbolizowało zaangażowanie w naszą inicjatywę. Jednocześnie wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, a Pan informatyk stworzył ankietę sprawdzającą poziom wiedzy uczniów na temat surfowania w sieci.

W działania DBI zaangażowali się również nasi nauczyciele geografii, którzy przeprowadzili z wybranymi klasami marsz na orientację na terenie szkoły, a realizowane w jego trakcie zadania miały ścisły związek ze znajomością zasad bezpiecznego poruszania się w Internecie.

W związku z obchodami DBI, na terenie naszej szkoły pojawił się również pan policjant, który poruszył w wybranych klasach temat profilaktyki cyberprzemocy, a  w trakcie apelu dla klas 4-8, razem z panią wicedyrektor Lucyną Bigos,  przypomniał obowiązki i prawa użytkowników sieci internetowej oraz konsekwencje prawne wynikające z łamania tychże zasad.

Jednocześnie zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej zachęcał uczniów do korzystania z alternatywnych dla Internetu form spędzania wolnego czasu udostępniając im salkę relaksacji, w której można było posłuchać odprężającej muzyki, pograć w gry planszowe oraz ruchowe, a także zrelaksować się za pomocą techniki mindfullness (trening uważności).

Rodzice naszych uczniów, za pomocą dziennika elektronicznego, otrzymali od zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej linki – do filmu oraz broszur, zawierających informacje na temat zagrożeń czyhających na dzieci i młodzież w związku z nadużywaniem mediów cyfrowych.

Podsumowując… Ponownie działaliśmy razem, za co serdecznie Wam dziękujemy!!!

Koordynatorki DBI

Iwona Dobrzyńska, Lidia Borowczyk-Przybylska, Marta Maklakiewicz

Autor: Marta Maklakiewicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ