Budżet Powiatu Wielkopolskiego na 2018 rok

0
1155

                              

Blisko 400 milionów złotych budżetu będzie miał w przyszłym roku powiat poznański. – Ta rekordowa kwota jest wynikiem dynamicznej wizji rozwoju powiatu, która jest proinwestycyjna i prospołeczna. Nie boimy się wyzwań, dlatego mamy przed sobą niezwykle pracowity i ciekawy rok. Chcemy nadal być nie tylko największym, ale również najprężniej rozwijającym się powiatem w regionie i kraju – zapowiada Jan Grabkowski, starosta poznański.

Podczas środowej sesji Rady Powiatu radni uchwalili budżet, który ocenili jako bardzo ambitny i optymistyczny. Dochody na przyszły rok zaplanowano w wysokości 348.138.236,00zł, natomiast wydatki kształtują się na poziomie 384.122.236,00zł. Deficyt w wysokości 35.984.000,00zł ma być sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. Aż 29 mln zł powiat odda budżetowi państwa jako tzw. podatek „janosikowy”.

Na co stawia powiat w przyszłym roku? Przede wszystkim na edukację oraz transport i komunikację. Nie brakuje też pieniędzy na bezpieczeństwo, zdrowie i pomoc społeczną oraz ochronę zabytków.

Najwięcej, bo aż 117.449.190,00zł będzie wydane zarówno na inwestycje oświatowe jak i programy edukacyjne. Wśród najważniejszych zadań jest m.in. budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu (25.323.236,00zł), przebudowa ZS w Kórniku wraz z salą gimnastyczną (100.000,00zł) czy rozbudowa ZS w Bolechowie (5.800.000,00zł). Aż 5,2 mln złotych wydanych zostanie na projekty edukacyjne, dzięki którym do 5 placówek trafi nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki zawodu (ZS; nr 1 w Swarzędzu, w Rokietnicy, w Bolechowie, w Mosinie i w Kórniku). Powiat zakupi też autobus do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym jeżdżących na wózku inwalidzkim) na potrzeby SOSW w Owińskach. W ośrodku rozpocznie się też rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, na którą zarezerwowano 12.730.520,00zł.

– Po modernizacji wnętrza będą przystosowane do potrzeb podopiecznych ośrodka, którzy zyskają zdecydowanie lepsze warunki nauczania. Jednocześnie zadbamy o stan techniczny obiektu, przywracając świetność zabytkowych elementów kompleksu – wyjaśnia Jan Grabkowski, starosta poznański.

Drugie miejsce pod względem wydatków w budżecie powiatu zajmują drogi.

O 30 milionów więcej, niż w mijającym roku, bo aż 97.478.707,00zł przeznaczono na zarządzanie drogami powiatowymi. Wśród zadań, zaplanowano wiele inwestycji, w tym m.in.:

– przebudowę drogi powiatowej (ciąg ulic Swarzędzka/Topolowa) zlokalizowanej w gminach Swarzędz, Kleszczewo i Kostrzyn na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową S5 (węzeł Kleszczewo) do skrzyżowania z ulicą Olszynową w Zalasewie (23.487.072,00zł).

– opracowanie dokumentacji i przebudowę drogi powiatowej Gądki (S11) – Szczodrzykowo (DW434), w gminie Kórnik (10.020.000,00zł),

– opracowanie dokumentacji i przebudowę drogi na odcinku węzeł Iwno S5 – do granicy administracyjnej Pobiedzisk (2.500.000,00zł),

– budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem autobusów (1.003.213,00zł),

– budowę nowego mostu nad rowem Głuchowskim w pasie drogi powiatowej Poznań-Komorniki ul. ks. Malinowskiego w Komornikach (1.600.000,00zł),

– przebudowę drogi na odcinku Tarnowo-Podgórne – Lusowo oraz rozbudowę drogi powiatowej Tarnowo-Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) i Więckowice-Dopiewo m. Więckowice (4.340.000,00 zł).

Na pomoc społeczną w przyszłym roku zarezerwowano w budżecie powiatu 42.137.335,00 zł. Dzięki temu sfinansowana zostanie m.in. działalność Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (5.764.788,00zł) czy funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu (3.450.183,00zł). Koszty te obejmą też rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (1.176.635,00zł) oraz działalność Powiatowego Urzędu Pracy (13.808.781,00zł). Ponad 7 milionów złotych zaplanowano na pomoc i wsparcie rodzinom zastępczym, o milion więcej przeznaczono na placówki opiekuńczo-wychowawcze (8.405.985,00zł).

– Nadal w przyszłym roku powiat będzie dofinansował programy profilaktyczne, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem – dodaje starosta poznański. – Na ochronę zdrowia w 2018 roku przeznaczymy 8.787.082,02zł.

Tym samym oprócz dotowania szczepionek przeciw grypie, czy pneumokokom i HPV, szpital powiatowy w Puszczykowie zostanie rozbudowany o nowy blok operacyjny (7.185.095,00zł).

– Bezpieczny powiat to hasło wypełniane przez nas treścią, stąd ponad milion złotych planujemy przeznaczyć na wsparcie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i dofinansowanie remontu Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym – wyjaśnia Jan Grabkowski, starosta poznański. – Ponadto sfinansujemy też budowę nowej strażnicy PSP na potrzeby JRG-4 w Poznaniu.

Kolejne pół miliona złotych będzie przeznaczone na m.in. zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz modernizację terenu do ćwiczeń w JRG-8 w Bolechowie i kupno samochodu terenowego z modułem łączności. Na OSP powiat chce wydać 252.000,00zł dzięki czemu zakupiony będzie sprzęt ratowniczy i przeciwpożarowy. Natomiast 100.000,00zł trafi do OSP Puszczykowo, która buduje nową siedzibę.

Na ochronę zabytków i opiekę nad nimi zaplanowano 1.500.000,00zł. Dzięki temu możliwe będzie sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych obiektów wpisanych do rejestru. Dotacje będą udzielane przez powiat w drodze konkursów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ