Budowa kolektora tłocznego ścieków Zmysłowo – Bytkowo

0
1257

Budowa kolektora tłocznego ścieków Zmysłowo – Bytkowo postępuje, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Roboty prowadzone są zgodnie z założonym harmonogramem.

 Obecnie intensywne prace ziemne trwają w obrębie drogi powiatowej (ul. Szamotulska w Rokietnicy). Wcześniej zakończono roboty w ul. Działkowej, Topolowej, Bocznej i Kolejowej. Ekipa PUKu wykonała przecisk pod przejazdem kolejowym w ciągu ul. Kolejowej w Rokietnicy.

Przedmiotem projektu pn. „Modernizacja systemu transportu ścieków – budowa kolektora tłocznego ścieków Zmysłowo – Bytkowo, gm. Rokietnica„, realizowanego w ramach inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej, jest budowa pompowni ścieków w miejscowości Mrowino, wraz z rurociągiem tłocznym, transportującym ścieki do oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo. W zakres inwestycji wejdą:

  • rurociąg grawitacyjny o całkowitej długości ok. 140 m; przejście sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową zostało wykonane metodą przewiertu,
  • rurociąg tłoczny o całkowitej długości ok. 3,6 km i średnicy 250 mm; z projektowanej pompowni ścieków włączony zostanie do studni rozprężnej na terenie oczyszczalni ścieków w Bytkowie,
  • pompownia ścieków o wydajności ok. 60 m3/h.

Odcinek sieci kanalizacji grawitacyjnej ma za zadanie skierować ścieki z istniejących przeciążonych pompowni z ul. Kościuszkowców w Rokietnicy i z ul. Leszka w Mrowinie do projektowanej pompowni ścieków zlokalizowanej w ul. Leszka, Os. Zmysłowo w Mrowinie. Następnie ścieki będą transportowane rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Bytkowie.

Prowadzona inwestycja ma niebagatelne znaczenie dla efektywności funkcjonowania całego systemu przepompowywania ścieków z Mrowina (w tym ogromnego Osiedla Zmysłowo), Cerekwicy, coraz intensywniej zasiedlanego Traktu Napoleońskiego oraz przyszłościowo Przybrody, w której również ruszamy z inwestycją kanalizacyjną. Istniejący system, przy niezwykle intensywnym i dynamicznym wzroście liczby Mieszkańców, nie jest już wydajny. Składa się z szeregu pompowni, których moce przerobowe nie pozwoliłyby na dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej w wymienionych lokalizacjach.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jest firma KANWOD z Goliny. Warto podkreślić, iż umowny termin wykonania wszystkich robót to zaledwie 4 miesiące (prace mają finiszować z końcem 2017 roku), a roboty postępują idealnie zgodnie z harmonogramem.

Umowna wartość inwestycji to 2 225 402,50 zł netto, z czego 1 046 310,06 zł wyniesie dofinansowanie ze środków UE.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ