Bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla seniorów

0
991

Fundacja Partycypacji Społecznej wygrała konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i w związku z tym przystępuje do realizacji projektu: „WIELKOPOLSKA CYFROWA” realizowanego w województwie wielkopolskim.

Działania projektowe zaplanowano na 3 lata. Szkolenia kompetencji cyfrowych seniorów (65 +) rozpoczną się już w pierwszym kwartale 2018 roku.
Wsparcie zaplanowano dla 3100 seniorów z 151 gmin, w tym gminy Rokietnica, które wcześniej zadeklarowały udział w projekcie (lista gmin objętych projektem znajduje się na stronie www.fundacja-spoleczna.pl).

Senior, który będzie uczestniczył w zajęciach po zakończeniu szkolenia otrzyma tablet na własność.
Sprzęt teleinformatyczny zakupiony na potrzeby realizacji projektu zostanie przekazany najbardziej aktywnym gminom.

W przeciwieństwie do innych kursów czy szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych, „WIELKOPOLSKA CYFROWA” umożliwia każdemu uczestnikowi projektu nabycie bardzo praktycznych umiejętności obsługi Internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT. Uczestnicy będą kształtować kompetencje pomocne w życiu codziennym seniora (komunikacja online; e-usługi, w tym zakupy i bankowość online, usługi medyczne, e-administracja i wiele innych).

W projekcie zaplanowano różne działania z seniorami:

 1. szkolenia kompetencji cyfrowych
  1. poziom podstawowy – dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów (tematyka, czas i atmosfera zajęć), realizowane są w dwóch wersjach:
   • szkolenia standardowe – 60 godzin zajęć dla osób, które posiadają minimalne doświadczenie w obsłudze komputera i Internetu
   • szkolenia rozszerzone – 90 godzin zajęć dla osób, które nie posiadają doświadczenia w komunikacji on-line i w pracy z komputerem oraz z uwagi na stan zdrowia, niepełnosprawność, wymagają dłuższego wsparcia
  2. poziom zaawansowany – 30 godzin dodatkowych szkoleń tematycznych dla osób, które będą chciały pogłębić podstawowe kompetencje cyfrowe (np. w zakresie fotografii cyfrowej, blogosfery, finansów online itp.)
 2. projekty animacyjne – grupowe działania aktywizujące seniorów w społeczności lokalnej z wykorzystaniem funkcjonalnych kompetencji cyfrowych i narzędzi IT (np. tworzenie grup dyskusyjnych i hobbistycznych online, klubów książki, miłośników filmu, sztuki, fotografii czy też turystyki, kultury i historii lokalnej, tworzenie stron/blogów przez pasjonatów itp.)

Udział w projekcie jest bezpłatny. Może wziąć w nim udział 30 osób z terenu gminy Rokietnica. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są przez Agnieszkę Antczak – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji UG Rokietnica pod nr tel: 61 89 60 619.

 

Szczegóły projektu dostępne są na stronie www.fundacja-spoleczna.pl. Informacji na temat projektu udziela Fundacja Partycypacji Społecznej pod nr tel: 61 662 11 60.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ