A u Zamoyskich.

0
1378

Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018

4 września uczniowie Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy uroczystym apelem rozpoczęli nowy rok szkolny. Po Mszy Świętej  młodzież i nauczyciele tradycyjnie spotkali się przed pałacem. Dyrektor szkoły Wojciech Kaczmarek serdecznie powitał obecnych.

Krótki program nawiązujący do rocznicy wybuchu II Wojny Światowej zaprezentowało koło recytatorskie. Druga część programu artystycznego nawiązywała do rozpoczynającego się roku szkolnego. Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego było wyjątkową chwilą dla dużej grupy pierwszoklasistów z technikum i szkoły branżowej.

 

Rewelacyjny nabór i wyniki egzaminów zewnętrznych w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich

Za nami czas wakacji, został zakończony nabór i ogłoszone wyniki egzaminów zewnętrznych. Nasza szkoła w naborze na rok szkolny 2017/2018 przyjęła do technikum w Rokietnicy 70 kandydatów, a do branżowej szkoły I stopnia 24. W  technikum w Poznaniu rozpoczęło 38 nowych uczniów. W sumie swoją edukację rozpoczęło 132. W Rokietnicy został uruchomiony nowy kierunek kształcenia jakim jest technik organizacji reklamy. Cały Zespół Szkół ,,Zamoyskich” liczy obecnie 355 uczniów uczących się w 19 oddziałach klasowych. W internacie zamieszkuje 49 wychowanków. Wynik doskonały biorąc pod uwagę fakt, że wiele szkół ma niedobory i co za tym idzie problemy kadrowe. Tak wspaniały wynik jest efektem wielu wspólnych przedsięwzięć Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Młodzieży uczęszczającej do naszej szkoły.  Działań nie tylko dydaktyczno-wychowawczych, ale również promocyjnych. Wspomnę chociażby nasz kiermasz bożonarodzeniowy, wieczór poezji z okazji 8-marca, konkurs Avatarek w którym wzięło udział ponad 1000 gimnazjalistów, a także duże przedsięwzięcie jakim jest coroczna Rodzinna Majówka u Zamoyskich.

Wyniki egzaminów zewnętrznych opublikowane w czerwcu 2017r.  przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną najpierw z matury, a później w sierpniu z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe również są powodem do zadowolenia i potwierdzają bardzo wysoką jakość kształcenia w Zespole Szkół ,,Zamoyskich”. Pozwolę sobie przedstawić kilka danych:

egzaminy pisemne i ustne z j. polskiego zdało 100%, z j. angielskiego nasi absolwenci zdali w 100%, natomiast z matematyki zdawalność wyniosła 78%, gdzie dla technikum wskaźnik ten wyniósł 70%. Przystępujący, którzy nie uzyskali wymaganego progu zachowali prawo do poprawki w miesiącu sierpniu. Czekamy na wyniki mając nadzieję, że wynik ostateczny będzie wyższy.

W egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe nasi uczniowie w stosunku do okręgu który obejmuje województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie uzyskali następujące wyniki:

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji zdało 95%, okręg 85,9%

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie zdało 92%, okręg 87,3%

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych zdało 92%, okręg 77%

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami zdało 88%, okręg 70,6%

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami zdało 53%, okręg 42,7%

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu zdało 76%, okręg 68,5%

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu zdało 70%, okręg 63%.

Gratuluję wszystkim, którzy zdali! Dziękuje koleżankom i kolegom za zrozumienie, zaangażowanie i ogromną pracę, jaką wykonali. Mam nadzieję, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i oby tak dalej!

Wojciech Kaczmarek

Dyrektor Zespołu Szkół w Rokietnicy

                                                                                                         

Projekty unijne w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy w ramach ZIT

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy bierze udział w dwóch projektach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) mających przyczynić się do rozwoju infrastruktury placówek kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym miasta Poznania.

  1. projekt „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański” polega na wyposażeniu 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Poznańskiego w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki zawodu. Dofinansowanie projektu z UE: 4 427 213,81 zł

W ramach projektu w ZS w Rokietnicy zostaną wyposażone następujące pracownie tematyczne: hotelarska, komunikacji w języku obcym, sprzedaży usług reklamowych, multimedialna, plastyczno-techniczna, lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, aplikacji internetowych, projektowania architektury krajobrazu, warsztat szkolny i rysunku technicznego. Łączna kwota dofinansowania pracowni w ZS w Rokietnicy: 885 979,00 PLN

 

  1. projekt „Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański” zakłada poprawę jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego dla 392 uczniów, w tym 139 uczennic, z obszaru Powiatu Poznańskiego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dofinansowanie projektu z UE: 1 768 876,18 zł

 

W ramach projektu w ZS w Rokietnicy zostaną przeprowadzone następujące kursy i szkolenia dla uczniów:

  • kurs baristyczny, barmański, kelnerski dla kierunku technik hotelarstwa,
  • kurs przygotowania i testowania kabli światłowodowych, uprawnień SEP oraz obsługi urządzeń sieciowych np. firmy CISCO dla kierunku technik informatyk,
  • kurs obsługi pilarek spalinowych, nawadniania, rekultywacji terenów zdegradowanych, projektowania oraz arborystyki dla technika architektury krajobrazu,
  • szkolenie umiejętności interpersonalnych.

Projekt zakłada także organizację płatnych staży u pracodawców dla 96 uczniów oraz zapewnia 36 miejsc na szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych dla kadry pedagogicznej ZS w Rokietnicy. Łączna kwota dofinansowania szkoleń dla uczniów i nauczycieli: 466 950,0 PLN.

 

Mamy nadzieję, że realizacja obu projektów w ZS w Rokietnicy przyczyni się do podniesienia efektywności nauczania i poprawy warunków kształcenia oraz wzrostu szans edukacyjnych naszych uczniów.

 

Monika Hofman

koordynator ds. projektów unijnych

w Zespole Sszkół im. J. i W. Zamoyskich

w Rokietnicy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ