Śmieci Nowa deklaracja – Stare zasady

0
1282

Dlaczego opłata śmieciowa z SELEKTU wróciła do Gminy Rokietnica

Do 31 grudnia 2016 r. byliśmy jedną z 20 gmin członkowskich Związku Międzygminnego SELEKT, który od wejścia w życie ustawy „śmieciowej” zajmuje się odbiorem  i zagospodarowaniem odpadów. System funkcjonował, ale by działał lepiej wymagał wprowadzenia większych udogodnień dla mieszkańców. Umożliwiała to mi.in. zmiana przepisów prawa zamówień publicznych, które pozwoliło gminom zlecać obsługę systemu gospodarki odpadami swoim spółkom komunalnym czyli formować go na miarę Naszych potrzeb. By to zrobić niezbędne było podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku SELEKT.

Decyzja ta przyniosła za sobą wiele korzyści i nowych perspektyw:

  • ŁATWY, DOGODNY I SZYBKI KONTAKT Z MIESZKAŃCEM – wszystkie sprawy związane z obsługą mieszkańców są załatwiane w Urzędzie Gminy w Rokietnicy;
  • USZCZELNIENIE SYSTEMU – wspólnie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. poszukujemy rozwiązań w celu uszczelnienia systemu; dążymy do wypracowania najbardziej skutecznych metod kontroli oraz egzekwowania od mieszkańców ich ustawowych obowiązków;
  • PSZOK – dodatkowe usługi dla mieszkańców (możliwość pobrania worków do segregacji).

Ogromny nacisk położono na dotarcie z informacją o nadchodących zmianach do każdego właściciela nieruchomości. Urząd Gminy przeprowadził szeroko zakrojoną akcję informacyjną, w której wykorzystane zostały wszystkie dostępne środki i metody informowania mieszkańców: plakat informacyjny,  dyżury,  artykuły w „Rokickich Wiadomościach”, informacje na stronie internetowej, fb, pośrednictwo sołtysów, ulotki, kolportaż druków nowych deklaracji we współpracy z PUK (akcja w trakcie odbioru odpadów z posesji)  i wysyłka nowych numerów kont. Wszystkim mieszkańcom, którzy nie mogli dotrzeć do Urzędu Gminy w godzinach naszej pracy, umożliwiono złożenie deklaracji podczas specjalnie zorganizowanych DYŻURÓW. Odbyły się one w wyznaczonych  miejscach (Urząd Gminy, świetlice wiejskie, Dom Parafialny ARKA), w godzinach popołudniowo-wieczornych. Ze względu na duże zainteresowanie ich cykl powtórzono dwukrotnie. Warto dodać, że z tej okazji do złożenia nowej deklaracji śmieciowej skorzystało ponad 500 osób!

Do dnia 11.04.2017r. do Urzędu Gminy Rokietnica zostało złożonych 4565 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stanowi to ok. 94% szacunkowej liczby deklaracji, która powinna wpłynąć.

Jeżeli do tej pory nie zdążyliście Państwo jeszcze dotrzeć do Urzędu Gminy z NOWĄ DEKLARACJĄ, przypominamy o konieczności jej złożenia NIEZWŁOCZNIE.

Wobec osób uchylających się od wniesienia opłaty lub jej terminowego uiszczania będzie wszczęte postępowanie administracyjne.

Od stycznia 2017r. obowiązuje także NOWY NR KONTA na który należy wpłacać opłatę za śmieci.

Jeżeli nadal dokonujecie Państwo wpłat  na stary nr rachunku bankowego prosimy o kontakt ze Związkiem Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadów- SELEKT”: tel. 61 2823358 lub 61 2826303 (w godz. Od 7:00- 15:00).

Budujący jest fakt, że wg podziału na sposób zbierania odpadów aż 95% osób zadeklarowało, że będą to robić w sposób selektywny. Świadczy to o tym, że świadomość ekologiczna mieszkańców Gminy Rokietnica jest na wysokim poziomie.

Cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji. Odpowiemy na pytania i wątpliwości, pomożemy wypełnić niezbędne druki. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 61 89 60 619 i mailowego: maria.swierkowska@rokietnica.pl lub katarzyna.lokke@rokietnica.pl oraz udostępniania nam Państwa adresów e-mail. Dzięki temu wymiana informacji oraz możliwość zwrócenia uwagi na wymagane uzupełnienia jest sprawna i prosta.

Maria Świerkowska

UG Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ