29 października 2018 r. Radni VII kadencji (2014 – 2018) spotkali się po raz ostatni

0
1088

29 października 2018 r. radni VII kadencji (2014 – 2018) spotkali się po raz ostatni. Podczas 61 sesji Rady Gminy podjęli kilkanaście uchwał:

LXI/555/2018 – w sprawie: Statutu Gminy Rokietnica

LXI/556/2018 – w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych

LXI/557/2018 – w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

dla Gminy Rokietnica na lata 2018 – 2023

LXI/558/2018 – w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

LXI/559/2018 – w sprawie: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rokietnica

LXI/560/2018 – w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

LXI/561/2018 – w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

LXI/562/2018 – w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

LXI/563/2018 – w sprawie: ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu na terenie Gminy Rokietnica

LXI/564/2018 – w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kiekrz

LXI/565/2018 – w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino, Gmina Rokietnica

LXI/566/2018 – w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2018 rok

LXI/567/2018 – w sprawie: umorzenia skargi na bezczynność organu – Wójta Gminy Rokietnica

LXI/568/2018 – w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Publicznego Przedszkola „Bajeczka” w Rokietnicy

LXI/569/2018 – w sprawie: przedłużenia terminu rozpoznania skargi na Sołtys Sołectwa Mrowino – Cerekwica

Wszystkie uchwały w pełnym brzmieniu są dostępne na stronie internetowej: http://rokietnica.esesja.pl/.

Zdjęcia : Adam Michta
Bernadeta Kiełb
Biuro Obsługi Rady Gminy
UG Rokietnica

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ