15 tysięcy złotych dotacji na konserwacje witraży z kościoła p.w. Św. Mikołaja w Żydowie.

0
1647

 

– Powiat poznański jest regionem bogatym w zabytki, tak, więc i potrzeby gmin w tym zakresie są ogromne. Dlatego kluczowe jest wsparcie finansowe rewitalizacji tych obiektów ze strony władz powiatowych. Zabytki stanowią nie tylko o walorach turystycznych powiatu, ale również o dobrach kulturalnych i dziedzictwie narodowym – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.

Dzięki dotacji z powiatu poznańskiego zostanie przeprowadzona konserwacja i restauracja dwóch witraży okrągłych i triforyjnego z kościoła p.w. Św. Mikołaja w Żydowie w gm. Rokietnica.

Zakres prac obejmie:

 • dokumentację fotograficzną stanu zachowania,
 • zabezpieczenie okna i jego demontaż,
 • przygotowanie do transportu i przywiezienie witraży do pracowni,
 • wykonanie pól szklenia zabezpieczającego,
 • zamontowanie oszklenia zabezpieczającego,
 • wykonanie i wstawienie nowych ram,
 • rama pojedyncza zapewniająca wymianę powietrza – dylatację pomiędzy witrażem a szybą, utrwalenie spękanych szkieł i odspojonej malatury,
 • konserwacja – zachowująca oryginalną substancję,
 • opracowanie ubytków – analiza porównawcza m.in. na podstawie materiałów ikonograficznych,
 • wypał,
 • zdjęcie starego ołowiu,
 • składanie witraży w nowy profil,
 • kitowanie i uszczelnianie,
 • transport,
 • montaż witraży in situ w nowych ramach,
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej,
 • komisyjny odbiór.

 

Łączna kwota, którą przeznaczył w tym roku powiat poznański na prace remontowe
i konserwatorskie obiektów zabytkowych to ponad 1,2 miliona złotych. Jest to najwyższa dotacja ze wszystkich dotychczasowych. Wśród dotowanych 16 obiektów znajdują się również między innymi kościoły w Owińskach, Lusowie, Komornikach, Gułtowach, Chludowie czy w Tulcach. Planowane remonty obejmą również budynek byłego dworca kolejowego w Puszczykowie, a także zespół zamkowy w Kórniku oraz dwór rodziny Jackowskich we Wronczynie.

 

Wszystkie prace powinny zakończyć się pod koniec bieżącego roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ