1,2 miliona złotych na zabytki w powiecie poznańskim

0
976

 

Rekordową kwotę 1,2 miliona złotych przeznaczył w tym roku powiat poznański na prace remontowe gminnych zabytków. Wśród 16 wybranych obiektów znajdują się kościoły w Lusowie, Owińskach,  Żydowie, Komornikach, Gułtowach, Kórniku, Rogalinku, Kostrzynie, Konarzewie, Długiej Goślinie, Chludowie i w Tulcach. Planowane remonty obejmą również dom typu landhaus z roku 1907 oraz budynek byłego dworca kolejowego w Puszczykowie, zespół zamkowy w Kórniku oraz dwór rodziny Jackowskich we Wronczynie.

– Powiat poznański jest regionem bogatym w zabytki, tak więc i potrzeby gmin w tym zakresie są ogromne. Dlatego kluczowe jest wsparcie finansowe rewitalizacji tych obiektów ze strony władz samorządowych – powiedział Jan Grabkowski, Starosta Poznański.

Natomiast Wiesław Biegański, Powiatowy Konserwator Zabytków podkreśla, że efekt prac konserwatorskich wykonywanych na przestrzeni ostatnich kilku lat widać szczególnie w Owińskach. Prace wykonane w tamtejszych kościołach sprawiły, że Owińska zmieniają się na naszych oczach, stając się wizytówką powiatu.

Na liście dotowanych zadań prócz remontów, dotyczących na przykład naprawy dachów w budynkach kościelnych, konserwacji polichromii sklepień, całkowitego odtworzenia okien i ościeżnic, nie brakuje też projektów odnowy witraży, ołtarzy czy chrzcielnicy z prezbiterium. Planowany jest również remont i wymiana drewnianych elementów konstrukcji, a nawet osuszanie zawilgoconych pomieszczeń piwnicznych. We wronczyńskim dworze zostanie naprawiony taras i wyremontowana uszkodzona elewacja, natomiast budynek drewniany byłego dworca kolejowego w Puszczykowie doczeka się renowacji elewacji zewnętrznej. Polska Akademia Nauk natomiast będzie kontynuować odnawianie elewacji i zabezpieczenia murów przy kórnickim zamku. Prace powinny zakończyć się pod koniec bieżącego roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ