1% PODATKU dla Organizacji Pożytku Publicznego w Twojej Gminie

0
1064

 

Początek roku to czas, w którym, poza licznymi nałożonymi na siebie z własnej woli zobowiązaniami, musimy znaleźć czas na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. Otrzymywane z zakładów pracy informacje o uzyskanych dochodach, czy te przesyłane przez ZUS czy KRUS są dodatkowym motywatorem. Wielu stara się swoje roczne rozliczenie podatkowe zrobić jak najszybciej – bez czekania na obligatoryjnie wyznaczoną graniczną datę 30 kwietnia. Tu zachętą wielokrotnie jest nadzieja otrzymania zwrotu wynikającego np. z ulg czy nadpłat.

Rozliczanie się z fiskusem to jednak także ten moment, w którym należy zdać sobie sprawę z możliwości niesienia pomocy. Zgodnie z obowiązującym prawem, 1 % naszego podatku mamy bowiem sposobność przekazać organizacjom pozarządowym mającym status Organizacji Pożytku Publicznego (tzw. OPP).

Nie dość, że operacja ta, dając możliwość wsparcia tych, których sami znamy i cenimy, nic nas nie kosztuje, to niewykorzystana – po prostu przepada. Pomimo rosnącej z roku na rok sumy przekazywanej organizacjom pożytku publicznego, pula środków możliwych do rozdysponowania nadal nie jest w pełni wykorzystana. Kwoty wskazane przez podatników stanowią jedynie 0,76% należnego podatku dochodowego. Pozostałe 0,24%, zamiast pomagać, wraca z powrotem do budżetu. O skali zjawiska najlepiej świadczą konkretne liczby: niewykorzystane przy okazji rozliczania się z podatku dochodowego w ubiegłym roku środki, które mogłyby zasilić konta konkretnych organizacji pożytku publicznego, to ponad 200 mln zł.

Wypełniając PIT za 2017 rok, do wyboru mamy bez mała 9 tysięcy organizacji działających na terenie całego kraju. Warto jednak przypomnieć, jaka idea przyświecała wdrożeniu możliwości przekazywania 1% podatku. Chodziło o to, by to podatnik decydował czy i komu chce pomóc – m.in. poprzez znajomość swojego najbliższego otoczenia. Jednak nadal wielu z nas albo pozostawia w swoim zeznaniu podatkowym wydzielone na ten cel miejsce puste, albo wybiera duże organizacje, znane np. z reklam telewizyjnych. W ten sposób jedyna część podatku, o której sami możemy zdecydować, zamiast wspierać działalność lokalnych stowarzyszeń przepada albo trafia do ogólnopolskich fundacji.

OPP w Gminie Rokietnica

Zwracamy się po raz kolejny do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie idei popierania organizacji pożytku publicznego obejmujących swym działaniem Mieszkańców Gminy Rokietnica.

Poniżej zestawiliśmy organizacje, które, posiadając status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP, mogą zostać wsparte 1% z naszego podatku. Są to również organizacje, które, z racji znajomości profilu, solidności i zakresu działania, możemy rekomendować.

W rubryce zeznania podatkowego, dotyczącej wniosku o przekazanie 1%, wystarczy wpisać numer wypranej OPP w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):

 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR
  Rokietnica, woj. wielkopolskie

KRS: 0000316203

 

 • Uczniowski Klub Sportowy BŁYSKAWICA

Rokietnica, woj. wielkopolskie

KRS: 0000230212

 

 • Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej

Rokietnica, woj. wielkopolskie

KRS: 0000321060

 

KARTA DANYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ – AKTUALIZUJ SWÓJ STATUS NA GMINNEJ MAPIE:

http://rokietnica.pl/pl/ogloszenia_dla_organizacji_pozarzadowych/karta_danych_organizacji_pozarzadowej

Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica prowadzi od kilku lat tzw. Mapę organizacji pozarządowych. Jej celem jest systematyczna aktualizacja danych podmiotów działających na terenie Gminy Rokietnica w sferze pożytku publicznego. Dlatego tak ważnym jest dostarczanie nam swoich danych. Tylko pełen pakiet informacji umożliwia nam informowanie o możliwości przekazywania 1% podatku przy okazji rocznego zeznania podatkowego.

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku;
 • 1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę, nie mają możliwości przekazania 1%.

Wykaz organizacji uprawnionych do zbierania 1% można znaleźć w internetowej bazie organizacji pożytku publicznego w portalu ngo.pl (http://bazy.ngo.pl/opp).

Na liście znajdują się organizacje, które mają prawo otrzymywać 1%, tzn.:

 • otrzymały status OPP do dnia 30 listopada 2017 r. włącznie;
 • wypełniły obowiązki sprawozdawcze: w odpowiednim terminie sporządziły i przesłały do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe;
 • w Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma informacji o rozpoczęciu ich likwidacji lub o ogłoszeniu upadłości.

W ubiegłym roku z 1% na konta organizacji pożytku publicznego trafiła łącznie kwota 660,2 mln zł. Warte podkreślenia jest to, że Wielkopolanie pod względem hojności w przekazywaniu 1% podatku plasują się na 3 miejscu w skali całego kraju. Mieszkańcy naszego województwa przekazali ze swoich rozliczeń na rzecz OPP niemal 61,5 mln zł – prawie 10% wszystkich przekazanych środków.

Warto ten wskaźnik przenieść na nasze gminne podwórko i sprawić, by z naszych zeznań podatkowych 1% zasilił tych, których z prowadzonego działania, objętego pożytkiem publicznym, znamy najlepiej.

Danuta Potrawiak

Sekretarz Gminy Rokietnica

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ